Over vrijmetselarij

La Parfaite Egalité 1765

 

Brugge

Over reguliere vrijmetselarij

 

 

vervolg

 

 

Politiek en godsdienst moesten bovendien discussieerbaar zijn. Zo kwamen de Grootoostens van België en Frankrijk ondermeer in de irregulariteit terecht, dit betekent dat zij door de andere Grootloges niet langer als Vrijmetselaarsorganisaties werden erkend.

 

Een aantal Belgische Vrijmetselaars, die deze gang van zaken betreurden, verlieten op hun beurt het Grootoosten van België en stichtten in 1959 de Grootloge van België die vrij spoedig weer internationale erkenning genoot.

 

Niet voor lang echter. In 1979 waren er alweer praktijken ingeslopen die strijdig waren met de “Landmarks”. Grootloges over de hele wereld, verbraken hun betrekkingen met de Grootloge van België. Een nieuwe poging werd gedaan om orde op zaken te stellen: op 15 juni 1979 werd, door negen Loges, de Reguliere Grootloge van België opgericht. Zij werd weldra door alle Grootloges ter wereld erkend en heeft zich sedertdien voortdurend ontwikkeld en uitgebreid over het hele land.

 

Hoe word je vrijmetselaar?

 

 

 

Denkt u dat de vrijmetselaar iets voor u is ?

Klik dan op onderstaande link en vul het formulier in om uw kandidatuur te starten.

info@laparfaiteegalite1765.be

Copyright @ All Rights Reserved