Home

La Parfaite Egalité 1765

 

Brugge

La Parfaite Egalité 1765

Brugge

Reguliere vrijmetselarij

RGLB

 

De Vrijmetselarij, die in 1717 in Engeland haar definitieve vorm heeft gekregen, kende reeds vroeg een grote verspreiding. Aan het eind van vorige eeuw evenwel, drongen de heersende tendenzen (atheïsme, rationalisme en militant sciëntisme) ook tot in de Loges door.

Sommigen wilden zelfs de Opperbouwmeester van het Heelal uit de rituelen schrappen.

 

Wat is vrijmetselarij?

 

Een initiatieke orde

De vrijmetselarij wordt omschreven als een initiatieke Orde. De “initiatie“ (of inwijding) verwijst naar een universele en eeuwenoude praktijk die bestaat uit een persoonlijk en geleidelijk leerproces dat door andere ingewijden en via een beproefde methodiek wordt doorgegeven.

De vrijmetselarij wordt gekenmerkt door het constant naleven van een aantal basisregels die al gedurende enkele eeuwen haar werkterrein afbakenen. Om die reden wordt zij ook traditionele en “reguliere” vrijmetselarij genoemd.

De continuïteit en de stabiliteit van de vrijmetselaarsstructuren zijn belangrijke troeven in een snel veranderende wereld die onderhevig is aan een steeds grotere druk en die soms met ernstige schokgolven wordt geconfronteerd.

 

… diep verankerd in het huidige tijdsgewricht …

De vrijmetselarij houdt zich niet bezig met materiële en politieke gebeurtenissen die inherent deel uitmaken van de geschiedenis. Zij is ook wars van modetrends en tijdelijke hypes.

De vrijmetselarij blijft authentiek in haar fundamentele regels en doelstellingen. Dat belet ons echter niet om in het heden te leven en toch de instrumenten te gebruiken die de vrijmetselarij aanreikt. Hoewel de vrijmetselarij elementen uit het verleden gebruikt, kijkt zij toch resoluut naar de toekomst! Net zoals de boom vanuit de wortel groeit, zo ook houdt de vrijmetselarij de traditie in ere om de mensen te vervolmaken.

De vrijmetselaar is dus niet wereldvreemd en staat niet onverschillig tegenover de maatschappelijke realiteit waarin hij actief is.

 

… en met als doel de vervolmaking van de Mens

Via het geleidelijke leerproces, gebaseerd op een drie eeuwen oude traditie, streeft de vrijmetselarij er in deze 21ste eeuw naar om haar doelstellingen te bereiken en de mens spiritueel en moreel te verheffen.

Dat brengt ons bij het centrale begrip van het werken aan jezelf als bron van zelfontplooiing, hetgeen een directe en persoonlijke betrokkenheid impliceert: ken jezelf.

info@laparfaiteegalite1765.be

Copyright @ All Rights Reserved